Grondwerk

Snel en efficiënt met Witlox Wegenbouw & Groentechniek

Wij zijn gespecialiseerd in grondwerk voor de weg-, water-, utiliteitsbouw én de civieltechnische branche. Met een modern machinepark kunnen wij snel en efficiënt grondwerk realiseren. Door het gebruik van de nieuwste lasertechnieken gekoppeld aan onze machines (leveler) kunnen wij alles tot de millimeter nauwkeurig afwerken.

Grote diversiteit aan werkzaamheden

Een kleine greep uit de grondwerkzaamheden die Witlox Wegenbouw & Groentechniek voor u kan verrichten:

  • Graafwerkzaamheden t.b.v leidingen, kabels en rioleringen;
  • Leggen van rioleringen;
  • Egaliseren en afwerken van bermen;
  • Leveren van zand, grond, grind en gebroken puin;
  • Uitgraven van bouwputten;
  • Grondverbetering in bouwputten;
  • Transporteren van de machines van en naar het werk;
  • Rooien en afvoeren van bomen, plus het versnipperen van de takken.

Wilt u meer informatie over de grondwerkzaamheden die Witlox Wegenbouw & Groentechniek voor u kan verrichten? Neem vrijblijvend contact met ons op.