Skip to main content
 • De specialist in zuig- & blaastechniek
 • Innovatieve en flexibele service
 • Denkt mee en levert maatwerk
 • Werkgebied – actief in heel Nederland
grondwerk infrastructuur

Grondwerk

Snel en efficiënt grondwerk met Witlox Wegenbouw & Groentechniek

Witlox is gespecialiseerd in grondwerk voor de weg-, water-, utiliteitsbouw én de civieltechnische branche. Met een modern machinepark kunnen wij snel en efficiënt grondwerk realiseren. Met de nieuwste lasertechnieken en onze machines (leveler) kunnen wij alles tot de millimeter nauwkeurig afwerken. Dat is natuurlijk heel belangrijk; grondwerk legt immers de basis voor de rest van het werk dat nog volgt bij uw bouw- of ontwikkelingsproject.

Kosten grondwerk

Voor het verrichten van uw grondwerkzaamheden hanteren wij verschillende prijzen. Elke situatie is uniek wij willen u graag een goede indicatie geven van de prijs. Voor een kloppende offerte vragen wij u dan ook altijd eerst om zoveel mogelijk informatie door middel van een handig formulier. Indien nodig komen we naar u toe om de situatie ter plekke te bekijken.

Wanneer u een offerte wil aanvragen, kunt u dat hier doen. Als u andere vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Alles op het gebied van grondwerk

Witlox Wegenbouw & Groentechniek verricht grondwerk in de breedste zin van het woord:

 • Zuigtechniek en graafwerkzaamheden t.b.v. leidingen, kabels en rioleringen;
 • Het graven van sleuven;
 • Leggen van rioleringen;
 • Grondverzet;
 • Nivellering, bijvoorbeeld het egaliseren en afwerken van bermen;
 • Verdichting van de grond voor verbetering van draagkracht en stabiliteit;
 • Leveren van zand, grond, grind en gebroken puin;
 • Uitgraven van bouwputten en kelders;
 • Grondverbetering in bouwputten;
 • Transporteren van de machines van en naar het werk;
 • Tuin ophogen;
 • Zand afvoeren;
 • Rooien en afvoeren van bomen, plus het versnipperen van de takken.

Riolering aanleggen

Door de aanleg van de riolering aan ons uit te besteden, weet u zeker dat dit goed gebeurt. Dat is zeer belangrijk voor de doorstroming van het afvalwater. Wanneer deze niet optimaal is, kan dat verstoppingen en stank tot gevolg hebben.

Omdat wij veel ervaring hebben met rioolaanleg en riooltechniek in het algemeen, kunnen wij tijdens de werkzaamheden de juiste keuzes maken. We kijken bijvoorbeeld naar het risico op verzakkingen en de noodzaak voor een pompsysteem. Door met deze en vele andere zaken rekening te houden, komen wij tot een perfect eindresultaat. Bovendien werken wij zeer efficiënt.

infrastructuur: riooltechniek

Egaliseren en afwerken van bermen

Voordat een berm ingezaaid wordt, is het van belang deze te egaliseren. Dat vergemakkelijkt het maaien van het gras in een later stadium, omdat hobbels en kuilen voorkomen worden.

Uitgraven van bouwputten

De bouw van een huis, bedrijf of ander gebouw begint natuurlijk altijd met het uitgraven van een bouwput. Daarbij moet rekening gehouden worden met aspecten als bodemsoort (is er kans op verzakkingen) en bijvoorbeeld werkruimte. Door de situatie goed te bestuderen kunnen wij een juiste inschatting maken van de werkzaamheden die verricht moeten worden, maar ook van de tijd en de kosten die die werkzaamheden met zich meebrengen.

Grondverbetering

Wanneer de grond voor bepaalde werkzaamheden zoals de bouw van een huis of aanleg van leidingen niet goed geschikt is, kunnen wij ook grondverbetering uitvoeren om de bodem gezonder en stabieler te maken. Er bestaan daarvoor allerlei technieken, die wij toepassen naar gelang de situatie.

Tuin ophogen

Nederland is van origine een land met een veelal drassige bodem. Met name in gebieden waar de grond uit veen of klei bestaat, is de kans groot dat de bodem gaat verzakken. Bestrating zal vervolgens ook gaan verzakken en bomen en struiken kunnen scheef gaan groeien omdat ze niet meer voldoende grip hebben in de grond. Om dat te voorkomen, kunnen wij de grond komen ophogen.

Grondwerk: tuin laten ophogen door zandspuiten, zandlevering

Er zijn natuurlijk ook andere redenen om een tuin op te hogen. De afwatering is misschien niet helemaal op orde, of wellicht wilt u een terras leggen op een plek waar eerst gras heeft gestaan. In dat laatste geval is de bodem in veel gevallen wat verzakt en is het nodig om de bodem eerst op te hogen en te egaliseren voordat u met de aanleg van het terras begint.

Zand afvoeren

Wanneer u een grote hoeveelheid zand over heeft, kunnen wij dat voordelig en snel voor u afvoeren. Ook als het eerst nog door ons afgegraven moet worden is dat geen probleem. Met ons materieel, zoals bijvoorbeeld een zandzuiger, is ook zandafvoer een fluitje van een cent.

Bomen rooien en afvoeren, versnipperen van takken

Zijn er bomen die verwijderd moeten worden? Is de kastanjeboom in uw tuin te groot geworden en wilt u ervan af? Voor ons is het rooien van bomen en de afvoer ervan geen probleem. Met ons materieel kunnen wij elke boom aan. Ook wanneer u bomen heeft gesnoeid en een grote hoeveelheid takken te verwerken heeft, kunnen wij u helpen door de takken voor u te versnipperen.

Contact opnemen over grondwerk

Wilt u meer informatie over de grondwerkzaamheden die Witlox Wegenbouw & Groentechniek voor u kan verrichten? Neem vrijblijvend contact met ons op.