Skip to main content
  • De specialist in zuig- & blaastechniek
  • Innovatieve en flexibele service
  • Denkt mee en levert maatwerk
  • Werkgebied – actief in heel Nederland
machinale bestrating wegenbouw infrastructuur

Bestrating

Ervaren in handmatige- en machinele bestrating

De ervaren stratenmakers van Witlox

Voor bestrating zijn ervaren stratenmakers noodzakelijk. Witlox Wegenbouw & Groentechniek voert bestratingen uit voor renovatieprojecten en nieuwbouw. Wij zorgen ervoor dat het straatwerk aan uw bestratingsprojecten de juiste uitstraling geeft. Zowel elementen als gesloten verhardingen kunnen wij handmatig of machinaal aanbrengen door specialisatie. Goed straatwerk is immers vakwerk, een vak apart.

Traditionele én machinale bestrating

Gewone bestrating (zoals wegen, trottoirs en parkeerterreinen) wordt meestal uitgevoerd in handmatig straatwerk. Een traditioneel wegdek maakt de leefomgeving vaak mooier. Indien gewenst, kunnen wij dit echter ook machinaal doen. Dit komt vooral van pas als snelheid geboden is. Wij beschikken over een team van enthousiaste stratenmakers die zeer ervaren zijn in het aanleggen en herstellen van traditionele en machinale bestratingen.

Zwevende bestrating

Bij situaties met ernstige wortelopdruk kan een nieuw pad worden gelegd zonder de bestaande wortels te beschadigen. Met zwevende bestrating is er bovendien geen nieuw risico op worteldruk. Zwevende bestrating leent zich bij uitstek als wortelbrug om het opdrukken van verharding te verhelpen of te voorkomen. Dit is de oplossing voor bestaande bomen in een beperkte groeiplaats nabij of in de verharding. Het natuurlijke oppervlak van de grond onder de zwevende bestrating, het maaiveld, kan zo voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Er ontstaat doorwortelbare ruimte onder het trottoir, parkeerplaatsen en fietspaden. Daardoor kan meteen groeiplaatsverbetering toegepast worden.

Neem voor meer informatie contact op.