Veiligheid

Veiligheidsdeskundige – voor ieder veiligheidsvraagstuk!

BHV

Het personeel van Witlox Wegenbouw & Groentechniek weet wat zij moeten doen in geval van nood door de gevolgde BHV cursussen.

Veilig werken langs de weg

Alle medewerkers hebben deze cursus gevolgd. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor weggebruikers bevorderd, verkeershinder beperkt en goede arbeidsomstandigheden gerealiseerd.

Interne auditor

Voor interne audits kunt u ook bij ons terecht.

VCA** en ISO 9001:2008

Witlox wegenbouw en groentechniek is VCA** gecertificeerd en daarnaast ook in het bezit van een ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat.

VCA

VCA staat voor VGM checklist aannemers, het is een algemeen systeem met als doel het beheersen van de veiligheids-. gezondheids- en milieuaspecten binnen ons bedrijf. Zo is o.a. elke werknemer minimaal in het bezit van een VCA basis diploma, worden er elke maand toolboxmeetings gehouden, doen wij interne audits en worden onze arbeidsmiddelen jaarlijks gekeurd. VCA is ons veiligheidsmanagementsysteem.

ISO 9001

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Dit wil zeggen dat Witlox Wegenbouw & Groentechniek aan kwaliteitsmanagement doet op een afgesproken en gestructureerde manier. Dit is ons kwaliteitsmanagementsysteem.